názov

Fašiangy - Carnival

Fašiangy v Žitnom ostrove 2022
autor

Mátyás Szinghoffer

študent, UAT.SK Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Fotoreportér