názov

Dotkni sa krídel

Ide o jedinečnú formu terapie pomocou zvierat, pri ktorej sa využíva pozitívny vplyv dravého vtáka alebo sovy na zdravie človeka. Sova pri posteli alebo v posteli pacienta môže vytiahnuť človeka z letargie, odovzdáva energiu, pomáha pri rozvoji alebo udržiavaní jemnej motoriky. (Fotografie boli zhotovené v domovoch dôchodcov, ktoré prevádzkuje Diakonia Českobratskej cirkvi evanjelickej v Stredočeskom kraji a ktoré sa starajú prevažne o starších klientov trpiacich demenciou).
autor

Jakub Joachim

profesionálny fotograf, volný fotograf
Narodil sa v Prahe v roku 1978. Študoval fotografiu na pražskej grafickej škole Hellichovka. V roku 2000 začal pracovať ako fotograf na voľnej nohe. Získal ceny v rôznych fotografických súťažiach. Fotografovanie je nielen jeho prácou, ale aj koníčkom. Rád fotografuje každodenný život, prírodu, šport. V poslednom čase fotografuje najmä sociálne témy pre rôzne charitatívne organizácie.