Súťažiaci vo vozidle vlastnej výroby, obec Žebnice, Česká republika.
názov

Druhý život strojov. Zraz podomácky vyrobených poľnohospodárskych vozidiel v Českej republike.

Traktor má antropomorfné vlastnosti: je to veľký, pohyblivý objekt, ktorý môžeme ovládať a využívať. Na svoju prevádzku potrebuje potravu, produkuje odpad a núti človeka, ktorý ho vlastní, aby sa oň staral. Viditeľne starne a niekedy je živiteľom rodiny. Keď sa jeho užitočnosť zníži, môže byť darcom orgánov pre staršie alebo novo skonštruované vozidlá slúžiace na podobné alebo iné účely.
autor

Mariusz Forecki

voľný fotograf
Mariusz Forecki (1962), dokumentarista a autor kníh. Už mnoho rokov fotografuje človeka zapleteného do spoločensko-politických procesov. Absolvent Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave v Českej republike a spoluzakladateľ Nadácie PIX.HOUSE.