názov

Citlivé deti (Citlivé dieťa) (zo série)

Séria fotografií s názvom Sensitive Child vznikala spolu s performantívnym študentským projektom Filmovej a Tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Výsledkom je fotografický report jednej z tanečných performancií na tému konkrétneho sna patriaceho jednej z tanečníčok. Fotografie zachytávajú povahu tanca súznejúceho s okolitou krajinou. Sú štylizované ako výjavy zo snov, vyjadrujú energiu človeka a prírody, to, ako sa tieto dva elementy ovplyvňujú na emocionálnej úrovni. Ako v sebe dokážeme cítiť oblaky, dusno, melanchóliu, kvapky, vietor, ticho pred búrkou, neznesiteľnosť, výdych. (Dokumentovanie tanečného výstupu súznejúceho s povahou krajiny a prírody.)
autor

Ema Diehelová

študent, Vysoká škola Múzických umení
Som študentkou v Ateliéri kameramanskej tvorby na Ftf VŠMU pod vedením Mgr. art Tomáša Juríčka. Aktuálne som dokončila 3-ročný bakalársky stupeň a pokračujem na magisterskom. K filmu som sa dostala prirodzeným vývojom skrz fotografiu, ku ktorej mám úctu dodnes a ktorá mi pomáha priniesť inú časť mojich potrieb tvoriť. Mám 23 rokov a pochádzam z Bratislavy, kde som chodila na bilingválne francúzske gymnázium a popri tom navštevovala v ZUŠ výtvarný odbor za podpory a priateľstva akad. mal. Milana Hrčku.