názov

Betónové dôsledky (Betónová púšť) (zo série)

Betón a asfalt sa stali symbolmi ľudského pokroku a rozvoja vo svete, kde väčšina ľudí žije v mestách. Cesty, parkoviská a tmavé strechy prispievajú k zvyšovaniu tepla v mestách a s dažďovou vodou zaobchádzajú ako s odpadom, nie ako so zdrojom. Tieto faktory v konečnom dôsledku zhoršujú zdravotné a životné podmienky obyvateľov. Výskumy ukazujú, že 80 % dažďovej vody odteká z ciest, ulíc a parkovísk do kanalizácie a následne do riek, zatiaľ čo v prírode takto odteká len 20 %. V ideálnom prípade sa väčšina vody, ktorá spadne na zem, vsiakne do pôdy a cez vegetáciu sa vracia späť, čím ochladzuje okolitú mikroklímu. Nepriepustné povrchy sú také, ktoré zabraňujú prenikaniu povrchovej vody do pôdy a sú zložené z materiálov vytvorených človekom, ako je oceľ, cement, asfalt, tehly a kameň. Zatiaľ čo niektoré štruktúry z týchto materiálov zohrávajú kľúčovú úlohu v mestskej infraštruktúre, iné by sa mohli stať udržateľnejšími vzhľadom na stále sa zvyšujúce teploty a suchá. Zelené strechy sú jedným z najdôležitejších adaptačných riešení pre mestské oblasti, pretože ochladzujú budovy pod nimi, zadržiavajú časť dažďovej vody, aby nezaťažovala odvodňovací systém, a v zime poskytujú dodatočnú izoláciu. Rozhodol som sa zobraziť množstvo nepriepustných povrchov v Bratislave, kde žijem, pretože je to jedno z miest, ktoré čelia najväčšiemu riziku extrémnych horúčav na Slovensku. Chcel som tiež ukázať niektoré z možných adaptačných riešení, ktoré môžu ľuďom v mestách pomôcť. Myslím si, že zachytenie toho, ako klimatická kríza ovplyvňuje život ľudí v mestách, je dôležité, pretože klimatická zmena sa často zobrazuje prostredníctvom obrazov topiacich sa ľadovcov a trpiacich ľadových medveďov, avšak nie je to problém, ktorý sa týka len divokej prírody na krásnych odľahlých miestach. Je to globálny problém, ktorý má lokálne dôsledky, a to aj v mestských oblastiach, ktoré sú do veľkej miery odtrhnuté od prírody. (Nákupné centrá sú jednými z najviditeľnejších symbolov mestskej infraštruktúry. Často sú obklopené rozsiahlymi vydláždenými parkoviskami, ako je toto.)
autor

Tomáš Hrivňák

profesionálny fotograf, Denník N
Študoval som Mediálnu analýzu a výskum na Masarykovej univerzite v Brne. Do roku 2020 som pracoval ako fotoreportér v lokálnom brnianskom médiu Brnenskadrbna.cz. Jeden semester som strávil na študijnom pobyte na Islande, kde som publikoval fotografie v niekoľkých médiách. V roku 2018 som absolvoval trojmesačnú novinársku prax v denníku Košice:dnes. V roku 2019 som publikoval v Denníku N longform o suchu na Slovensku, ktorý bol súčasťou mojej bakalárskej práce. Získal som Cenu Arnosta Heinricha, ktorú udeľuje Český syndikát novinárov za najlepšiu bakalársku prácu. Od roku 2020 píšem a fotografujem pre Denník N. V roku 2021 som získal cenu SLOVAK PRESS PHOTO v kategórii Svet umenia a kultúry. Získal som Novinársku cenu za rok 2021 v kategórii písanej reportáže a v roku 2022 som získal Grant Bratislavy, vďaka ktorému som rok fotografoval toto mesto. V roku 2023 som sa podieľal na projekte vizualizácie klimatickej krízy so SLOVAK PRESS PHOTO a Noor Images.