Vtáky zohrávajú kľúčovú úlohu vo fungovaní svetových ekosystémov, priamo ovplyvňujú naše zdravie, hospodárstvo a produkciu potravín (tým, že kontrolujú škodcov, opeľujú a vysievajú semená niektorých druhov rastlín). Slané rybníky boli každoročne domovom stoviek hniezdiacich vtákov. S trvalým vysychaním jazier ich počet dramaticky klesol.
názov

Zostaneme aj keď táto krajina vyschne - príbehy z maďarskej Veľkej dunajskej kotliny po historickom letnom suchu (detail)

Veľká dunajská kotlina je najväčšou nížinou krajiny a hlavným zdrojom produkcie potravín. Je však tiež najzraniteľnejšia voči klimatickým zmenám. Poľnohospodárstvo je tu zdrojom obživy pre ľudí a meniace sa klimatické podmienky majú čoraz väčší vplyv na ich život. Podľa klimatických prognóz sa 2/3 územia Maďarska do roku 2100 stanú polopúštnymi a nevhodnými na poľnohospodárstvo.
autor

Zsolt Balázs

voľný fotograf
Ako nezávislému fotografovi mu najviac záleží na ľudskosti a objektivite. Niekoľko rokov sa venuje skúmaniu dôsledkov globálnych klimatických zmien vo Veľkej nížine (Maďarsko) na životné prostredie a zameriava sa na jednotlivcov, ktorí už trpia ich dôsledkami alebo sú existenčne ohrození.