Scéna maľovaná v odtieňoch karmínovej, naznačujúca príbeh bolesti a tajomstva.
názov

Putovanie rýb - Sardinha

Príbeh rybárskeho priemyslu v Portugalsku je príbehom o tom, ako modernizácia, nadmerný rybolov a nerešpektovanie životného prostredia môžu mať ničivé následky na miestne komunity a ekosystém. Je to však aj príbeh o odolnosti a nádeji, keďže miestne komunity a orgány spolupracujú na oživení priemyslu udržateľným spôsobom. Je to príbeh o tradícii, boji a nádeji tvárou v tvár nepriazni osudu.
autor

Martin Mikláš

voľný fotograf
Dokumentárny fotograf z Bratislavy momentálne pôsobiaci medzi Lisabonom (Portugalsko) a Bratislavou (Slovensko) so zameraním na sociologické zmeny vo Východnej Európe a sociálno-ekonomický a ekologický dopad rybárskeho priemyslu v Portugalsku. V súčasnosti absolvent 2022-23 VII Photo Masterclass, otec na "materskej dovolenke" a účastník Visual Storytelling Masterclass by The Raw Society.