B. si už niekoľko rokov odkladá krabičky všetkých liekov, ktoré užíva kvôli jeho psychickým problémom. Pri našom prvom stretnutí za účelom fotenia mi všetky tieto krabičky ukazoval. Často sme sa rozprávali o jeho problémoch spojených s užívaním týchto liekov, na ktorých sa časom stal proti svojej vôli závislý.
názov

Čo je domov ak nie prvé miesto, odkiaľ sa načíš utekať?

Projekt je intímnym zobrazením života môjho blízkeho priateľa (B.) a jeho cesty k objaveniu samého seba. Snažím sa apelovať a evokovať empatiu nad aspektami, ktoré formujú život človeka po zmene rodovej identity. Usilujem sa v neurčitých náznakoch, ale i v zreteľnej surovosti predstaviť vizuálny príbeh, ktorý reprezentuje jedno z najsignifikantnejších rozhodnutí v živote človeka.
autor

Dorota Jedináková

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Dorota Jedináková (2002) je fotografka, študentka 3. ročníka Bc. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor Fotografia a Nové Médiá. Vyštudovala Školu umeleckého priemyslu v Košiciach, odbor fotografia. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä inscenovanej a dokumentárnej fotografii.