Séria fotografií pozostáva z fotografických obrazov, ktoré spájajú vnútorné a vonkajšie psychické prežívanie. Fotografie tvoria dramaturgické rozprávanie, v ktorom autoportréty či zátišia narastajú do surreálnych rozmerov. Intuitívne spojenia medzi fotografiami sa vytvárajú prostredníctvom rôznych gest, mimík, sekvenčných obrazov či prácou s objektami.
názov

Daj mi stoličku, na ktorú si môžem sadnúť

Séria fotografií pozostáva z fotografických obrazov, ktoré spájajú vnútorné a vonkajšie psychické prežívanie. Fotografie tvoria dramaturgické rozprávanie, v ktorom autoportréty či zátišia narastajú do surreálnych rozmerov. Intuitívne spojenia medzi fotografiami sa vytvárajú prostredníctvom rôznych gest, mimík, sekvenčných obrazov či prácou s objektami.
autor

Sonia Ščepánová

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Študentka bakalárskeho štúdia na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, veľký nadšenec analógovej a instantnej fotografie, spájajúcej fotografiu s inštaláciami, performance a intermediálnymi presahmi.