Pôdu je ťažké narušiť a preosievanie je náročná práca, najmä ak sa vykonáva s ľudskou silou a koňmi. László Máté, vedúci komunity, pracuje na obrábaní pôdy.
názov

Pred Bohom

Komunitu Visnyeszéplak pôvodne tvorila skupina ľudí strednej vrstvy a intelektuálov, ktorí sa poznali z ľudového tanečného súboru. Tieto súbory boli pomerne obľúbené medzi tými, ktorí mali silný vzťah k tradičným koreňom. V 90. rokoch sa niektorí z nich rozhodli vyhľadať osamelé útočisko, aby unikli vplyvu modernej spoločnosti, ktorý považovali za veľmi škodlivý.
autor

Márton Kállai

profesionálny fotograf, Szabad Föld
Marton Kallai (1982) je dokumentárny fotograf žijúci v Budapešti v Maďarsku. Po strednej škole študoval fotografiu a sociológiu na univerzite ELTE v Budapešti. Od roku 2006 pracuje ako profesionálny fotograf. Zameriava sa na dokumentárne fotoreportáže s osobitným záujmom o prírodu a životné prostredie.