László Máté kŕmi za súmraku svoje kravy. Život so zvieratami je nepretržitý, ale pôda nie je dostatočne úrodná na väčšinu poľnohospodárskej produkcie.
názov

Pred Bohom

Komunitu Visnyeszéplak pôvodne tvorila skupina ľudí strednej vrstvy a intelektuálov, ktorí sa poznali z ľudového tanečného súboru. Tieto súbory boli pomerne obľúbené medzi tými, ktorí mali silný vzťah k tradičným koreňom. V 90. rokoch sa niektorí z nich rozhodli vyhľadať osamelé útočisko, aby unikli vplyvu modernej spoločnosti, ktorý považovali za veľmi škodlivý.
autor

Márton Kállai

profesionálny fotograf, Szabad Föld
Marton Kallai (1982) je dokumentárny fotograf žijúci v Budapešti v Maďarsku. Po strednej škole študoval fotografiu a sociológiu na univerzite ELTE v Budapešti. Od roku 2006 pracuje ako profesionálny fotograf. Zameriava sa na dokumentárne fotoreportáže s osobitným záujmom o prírodu a životné prostredie.