-
názov

Lido

Mesto sa pomaly pretvára na ihrisko developerov a tento zvrat onedlho čaká aj zalesnený priestor medzi dvoma mostami na Dunaji. Komunity, ktoré sa na tomto mieste stretávajú mu však dávajú svoj význam cez vzťah, ktorý si k nemu a v ňom dlhodobo budujú. Spätosť s týmto miestom prehlbuje ľudskú súdržnosť, ktorá bude onedlho nahradená neosobnou rezidenčnou štvrťou.
autor

Terézia Suránová

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave (FSEV)
Som študentkou fotografie a sociálnej antropológie v Bratislave. Zaujímajú ma témy štrukturálnej moci, marginalizácie a vplyvy týchto fenoménov na estetické hodnoty sociálnych skupín.