názov

Besy (Pokoj na scéne)

Séria fotografií zachytavajúcich zrodenie či skúšobný proces divadelnej inscenácii F. M. Dostojevskij - Besy, v réžii Antona Korenčiho, v činohre Štátneho divadla Košice. Výber fotografií je postavený na majstrovskom umení hosťujúceho herca Mareka Geišberga v postave Nikolaja Vsevolodoviča Stavrogina. Fotograficky veľmi zaujímavým je hercov zdanlivý pokoj a až "Corleonovska" nadvecnosť, keď sled udalostí, emócii či deja, je okolo neho v dramaticky vibrujúcom a gradujúcom tempe… (Fotografia zachytáva divadelnú situáciu s Marekom Geišbergom a ďalsími hereckými kolegami činohry ŠD Košice.)
autor

Jozef Marčinský

profesionálny fotograf
Od roku 2004 sa fotografii venuje profesionálne a teda spolupracuje so svojou "Alma mater" Štátnym divadlom Košice, v ktorom je sólistom baletu ŠD Košice.